plende
Polskie Centrum SPA Kołobrzeg

Koło­brzeg, mia­sto o dużej tra­dy­cji uzdro­wi­sko­wej, nazy­wany jest ostat­nio pol­ską sto­licą SPA. Składa się na to kilka czyn­ni­ków: bogata histo­ria, atrak­cyjne poło­że­nie, powszech­nie uznane walory kli­ma­tyczne oraz bar­dzo liczne obiekty SPA .

czy­taj więcej …

Samo­lo­tem

LOTNISKA

 

SZCZECINGOLENIÓW
www.airport.com.pl
ok 90 km, 1,5 godz

Obsłu­guje: PLL LOT, Ryanair, Nor­we­gian, EUROLOT, Olt Express
Loty mię­dzy­na­ro­dowe takie jak m.in.: Dublin, Lon­dyn, Liver­pool, Oslo oraz codzienne loty na tra­sie Szcze­cin — Warszawa.

 

GDAŃSK
www.airport.gdansk.pl
ok 350 km, 4 godz

Obsłu­guje: Air Berlin, Air Canada, Air Italy, airBaltic, Austrian Airlines, CENTRALWINGS, Eurocypria Airlines, Eurolot, FINNCOMM/FINNAIR, FLYBE/FINNAIR, FLYBLEKINGE, Freebird Airlines, Iceland Express, Lotus Air, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle ASA, OLT Express, Polskie Linie Lotnicze LOT, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, SKY Airlines, SWISS — Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Wizz Air

 

BERLIN
www.berlin-airport.de
ok 280 km, 4 godz.

 

DOJAZD NA LOTNISKO

 

Busy

Anjan

www.anjan.pl
Tel +48 94 35 31 052 lub +48 501 525 081

Inter­glo­bus Tour

Tel. +48  91 48 50 422
www.interglobus.pl

 

 

Taxi

STW
Tel +48 94 196 24 lub +48 94 35 404 77

www.stw-taxi.kolobrzeg.pl

 

 

Trans­port z i do hotelu –  o kon­takt z recep­cjami poszcze­gól­nych obiek­tów auto­bus LOT Tel. 91 481 7400